Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsföreningarna och Burlövs kommun. Rådet är en kommunal remissinstans för frågor av principiell betydelse som berör pensionärer i kommunala planerings- och utredningsfrågor.

Rådet består av företrädare från pensionärsföreningarna och politiskt valda ledamöter. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Kontakta oss

Kommunala Pensionärsrådet KPR
Box 53
232 21 Arlöv

Tel. 040-625 63 50, sekreteraren

burlovs.kommun@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-07-29

Kommun & politik