Burlövs kommun
www.burlov.se

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och Burlövs kommun. Rådet är en kommunal remissinstans för frågor av principiell betydelse som berör funktionshindrade i kommunala planerings- och utredningsfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor lyder under socialförvaltningen och består av politiskt valda ledamöter, kontaktpersoner samt handikappföreningarnas utsedda representanter. Rådet sammanträder fyra gånger per år.  

Kontakta oss

Rådet för funktionshinderfrågor

Burlövs kommun Box 53 232 21 Arlöv

040-625 63 50 (sekreterare)

burlovs.kommun@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-07-29

Kommun & politik