Burlövs kommun

Hemtjänst

Så är det att ha hemtjänst i Burlöv

Alla som har hemtjänst och är 65 år eller äldre i Burlöv har fått en enkät med frågor om vad de tycker om hemtjänsten. Cirkeldiagrammet visar att 85% är nöjda, 13 % är varken nöjda eller missnöjda och 2% är inte så nöjda med hemtjänsten. 

Hemtjänst

Detta är bäst:

  • Jag tycker att personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål
  • Jag blir bra bemött av personalen

Detta kan bli bättre:

  • Jag vet inte var jag ska vända mig med synpunkter och klagomål
  • Jag vill känna mig mindre ensam

Detta händer under 2020:

  • Hemtjänsten i Burlövs kommun arbetar med förbättringar utifrån deras egna resultat i distrikten.
  • Vi kan bli bättre på att informera om var du ska vända dig om du har synpunkter och klagomål.
  • Vi vill också se över hur vi kan göra för att minska känslan av ensamhet.

Text

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg (BUR)

Mette Davidsson

Mette.Davidsson@burlov.se

040-6256922

Senast uppdaterad:
2019-11-22

Kommun & politik