Burlövs kommun
www.burlov.se

Rapporter om kultur och fritid för ungdomar

LUPP

LUPP-undersökningen 2014 i Burlöv har genomförts på högstadiet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen).

 

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF, år 2001. LUPP är en nationell undersökning där kommuner får möjlighet att delta för att samla in kunskap om ungdomars levnadssituation.

Ungdomarna vill vara med och påverka

En slutsats som författarna av rapporten drar är att nästan 50 % av de tillfrågade ungdomarna i Burlövs kommun vill vara med och påverka. Motsvarande siffra i rikssnittet för LUPP 2013 är 39 %. Andelen som svarat att de ser sig ha goda möjligheter att påverka och föra fram sina åsikter är i Burlöv 33 %, och ligger därmed högt över rikssnittet på 18 %. Ungdomarna tenderar även att vara positivt inställda till att träffa politiker.

 

Ungdomarna vill framför allt vara med och påverka i frågor som rör skolan och fritiden. Ungdomarna vill dock även i stor utsträckning påverka i andra frågor, som att motverka främlingsfientlighet och kriminalitet i kommunen.

Fler slutsatser och reflektioner finns att läsa i rapporten LUPP 2014 Burlövs kommun som du kan ladda ner från länken här nedan.

Ung och fri (eller fast?) i Burlöv

Ung och fri (eller fast?) i Burlöv är en forskningsutvärdering av ungas fritid i kommunen som beställts från Malmö högskola av kultur- och fritidschefen Jane Andersson. I uppdraget ingick att utvärderingen skulle analysera ungdomars tillvaro på fritiden utifrån ungdomarnas perspektiv, med särskilt fokus på fritid i det offentliga rummet och kommunalt arrangerad fritidsverksamhet.

 

Utvärderingen kommer fram till några utvecklingsförslag som exempelvis allaktivitetshus, mer personal som arbetar med ungdomarna och särskilt stöd för ungdomar i åldern 18-24 år.

 

Fler slutsatser och reflektioner kan du läsa i rapporten som du kan ladda ner längre ner på sidan.

Kontakta oss

Enhetschef kultur i Burlöv

Jim Broström

jim.brostrom@burlov.se

040-625 63 72

Senast uppdaterad:
2019-08-07

Kommun & politik