Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Anslagna paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 24 mars 2021

Paragraferna 53 och 63 ur protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars 2021 är justerade.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Justerade paragrafer

53, 63

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-03-24

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik