Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-11-20

Antagande av detaljplan för Åkarp 7:89, Allväxtcenter

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 § 100 att anta Detaljplan för Åkarp 7:89, Allväxtcenter.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på: www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång) samt i Medborgarhuset i Arlöv.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till stadsarkitekt Joel Tufvesson, på telefon 040-625 68 45 eller via e-post till joel.tufvesson@burlov.se.


Sista dag för överklagande är 11 december 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner Detaljplan för Åkarp 7:89, Allväxtcenter, laga kraft.

Senast uppdaterad:
2020-11-20

Kommun & politik