Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., kvarteret Hanna

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 § 22 att anta Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna.

Ett tidigare beslut om antagande av detaljplanen togs den 14 december 2020. Det har därefter bedömts nödvändigt att förtydliga delen av planförslaget som avser buller. Detta har gjorts genom att justera planbestämmelser med hänsyn till buller samt en utförligare beskrivning av bullerhanteringen i planbeskrivningen. Ändringarna har bedömts vara av redaktionell karaktär.

 

Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på: www.burlov.selänk till annan webbplats (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång) samt i Medborgarhuset i Arlöv.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till stadsarkitekt Joel Tufvesson, på telefon 040-625 68 45 eller via e-post joel.tufvesson@burlov.se eller till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post mikael.larsson2@burlov.se

Senast uppdaterad:

Kommun & politik