Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-05-14

Antagande av detaljplan för Tågarp 19:60 m. fl., området kring Östgatan

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 § 47 att anta Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på: www.burlov.selänk till annan webbplats (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång) samt i Medborgarhuset i Arlöv.

 

De som har gjort gemensamma yttranden underskrivna av flera personer ombeds underrätta övriga om innehållet i detta brev.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till tf. planchef Bengt Guldstrand via e-post till bengt.guldstrand@burlov.se.

 

Senaste dag för överklagande är den 4 juni 2020.

Om inga överklaganden inkommer vinner Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan laga kraft.

Senast uppdaterad:
2020-05-14

Kommun & politik