Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Direktjusterade paragrafer från socialnämndens arbetsutskott den 3 augusti 2022

Delar av protokoll från socialnämndens abretsutskotts sammanträde den 3 augusti 2022 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-03

Justerade paragrafer

173, 174, 176-187

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-08-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik