Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Direktjusterade paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 9 mars 2023

Paragraf 19-20 från socialnämndens sammanträde den 9 mars 2023 har blivit omedelbart justerad och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Justerade paragrafer

19-20

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-03-10

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik