Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Direktjusterade paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 16 juni 2022

Paragraf 137-141 ur protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 juni 2022 har direktjusterats.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Justerade paragrafer

137-141

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-06-17

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik