Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Direktjusterade paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 21 september 2022

Paragraf 231 i sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 september 2022 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Justerade paragrafer

231

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-09-21

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik