Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Direktjusterade paragrafer ur sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 24 maj 2023

Paragraf 107-108 från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 maj 2023 har blivit omedelbart justerad.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Justerade paragrafer

107-108

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-24

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik