Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av detaljplan för Sunnanå 5:15, Tulltorpsvägen

Syftet med detaljplanen är att utreda om pågående markanvändning i form av lager, kontor och verkstad är lämplig och kan utvecklas. Detaljplanen ska också ge en viss flexibilitet inför framtiden. Det är samtidigt särskilt viktig att bebyggelsens användning anpassas till sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i söder och de stora logistikverksamheterna i nordväst.

 

Planområdet är beläget sydväst om trafikplats Sunnanå där E6/E20 och väg 11 korsas planskilt. Närmare bestämt väster om Tullstorpsvägen i höjd med Hörakroksvägen. Planområdet omfattar den norra delen av fastigheten Sunnanå 5:15 och södra delen av fastigheten Sunnanå 1:20.


Granskning pågår från och med den 23 november 2021 till och med den 8 december 2021.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt, på telefon 040-625 66 30 eller via e-post erik.karlsson@burlov.se.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik