Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kungörelse flyttat fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats:

Hurva Bildemontering, Mejerivägen 10, 241 94 Eslöv.


Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplats inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.


Registreringsnummer

XMO953

Fabrikat

Lexus

Typ

Personbil

Ursprunglig uppställningsplats

Kornvägen mem 13-17, Arlöv

 

Burlövs kommun/Securitas Sverige AB

parkering.mellanskane@securitas.se


Datum då tillkännagivandet publicerades: 2023-05-17


Datum då tillkännagivandet avpubliceras: 2023-08-12Senast uppdaterad:

Kommun & politik