Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-09

Kungörelse om antagande - Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 § 27 att anta detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, Arlöv.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på: www.burlov.selänk till annan webbplats (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/ Detaljplaner/Detaljplaner på gång).

 

Om inga överklaganden inkommer innan 31 maj 2019 vinner detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, Arlöv laga kraft.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Gärda Sjöholm, på telefon 040-625 61 43 eller via e-post till garda.sjoholm@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-05-09

Kommun & politik