Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2023

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun sammanträder den 25 september 2023 kl. 18.00 i Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

 

Sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i Medborgarservice, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv, samt digitalt på kommunens hemsida www.burlov.se 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik