Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-11

Kungörelse om samråd - Namngivning av nya gator och platser

I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis gator, torg, kvarter och byggnader. Ibland saknas också namn i befintliga miljöer.

 

Nu har namnförslag tagits fram för två gator i anslutning till Akzo Nobel i Stora Bernstorp, för en ny skola och etapp II i utbyggnaden av Kronetorpstaden, ett torg i Elisetorp samt för två gator i ett nytt bostadsområde i östra Åkarp.

 

Burlövs kommun samråder dessa namnförslag och ni ges möjlighet att komma med synpunkter.

 

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 16 mars 2020. Ange diarienummer KS/2020:106.

 

Handlingarna finns tillgängliga på:

  • Kommunens webbplats (Trafik & infrastrukturlänk till annan webbplats » Trafik och gatorlänk till annan webbplats » Namnsättning av gator, adresser » Stora Bernstorp – Kronetorpstaden – Elisetorp – Östra Åkarp)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Arlövs bibliotek
  • Åkarps bibliotek

Berörd fastighetsägare ombeds att underrätta övriga boende eller hyresgäster inom fastigheten om innehållet i detta brev.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.

Senast uppdaterad:
2020-02-11

Kommun & politik