Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-04-06

Kungörelse om utställning av förslag till ny renhållningsplan för Burlövs kommun och Malmö stad.

Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning. Renhållningsordningens
syfte är att, med hänsyn tagen till gällande lagstiftning och samhällets krav och mål, ange inriktning för kommunernas avfallsverksamhet under den kommande tioårsperioden.

 

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshanteringen. Avfallsplanen och föreskrifterna är gemensamma för Burlövs kommun och Malmö stad.


Välkommen att lämna dina synpunkter
Under två månader kommer renhållningsordningen att ställas ut för att samla in synpunkter från allmänheten, samt skickas på remiss till kommunens förvaltningar och nämnder. Alla synpunkter kommer att noggrant värderas och beaktas innan ett slutligt förslag läggs. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.


Förslaget till ny renhållningsordning kan hämtas på VA SYDs hemsida under följande
adress www.vasyd.se/avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förslaget kan också rekvireras i form av papperskopia genom VA SYDs kundservice på telefon 040-635 10 00.


Synpunkter på föreliggande förslag till renhållningsordning ska vara VA SYD tillhanda
senast den 31 maj 2020registrator@vasyd.se eller på adress VA SYD, att: Avfallsavdelningen,
Box 191, 201 21 Malmö.

Senast uppdaterad:
2020-04-06

Kommun & politik