Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-01-08

Meddelande om överförmyndarens expeditionstider år 2019

Överförmyndaren

 

Överförmyndaren i Burlöv, Lomma, Kävlinge och Staffanstorps kommuner har expedition i Lomma kommunhus, som är öppet måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 08.00 -16.30, tisdagar kl. 08.00 - 18.00 och fredagar kl. 08.00-15.00.

 

Överförmyndarna i respektive kommun träffas i Lomma kommunhus efter överenskommelse. De nås via handläggarorganisationen, tfn 040/ 641 10 00.

 

Överförmyndarhandläggarna

 

Burlöv, Kävlinge, Staffanstorps och Lomma kommuner samarbetar i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden i Lomma.

 

Överförmyndarhandläggarna, för samtliga dessa kommuner, nås, varje vardag, på ovan angivna tider, via Kontaktcenter i Lomma kommun 040/641 10 00.

Senast uppdaterad:
2019-01-08