Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samanträdesprotokoll från FINSAM - samordningsförbundet Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp, Vellinge den 24 april 2023

Protokoll från FINSAM - samordningsförbundet Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp, Velllinges sammanträde den 24 april 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

FINSAM - samordningsförbundet Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp, Vellinge

Sammanträdesdatum

2023-04-24

Justerade paragrafer

§§ 38-49

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-25

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik