Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från FINSAM - Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge den 23 oktober 2023

Protokoll från FINSAM - samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinges sammanträde den 23 oktober 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

FINSAM - Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge

Sammanträdesdatum

2023-10-23

Justerade paragrafer

§§ 90-102

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-11-17

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik