Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp den 20 maj 2021

Protokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps sammanträde den 20 maj 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp.

Sammanträdesdatum

2021-05-21

Justerade paragrafer

§§ 14-28

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-06-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp


Senast uppdaterad:

Kommun & politik