Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp den 29 mars 2021

Protokoll från Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps sammanträde den 29 mars 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ


Sammanträdesdatum

Finsam - samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp

Justerade paragrafer

§§ 14-28

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-04-19

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp


Senast uppdaterad:

Kommun & politik