Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-12

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 10 februari 2020

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Justerade paragrafer

§§ 1-15

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-02-12

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-02-12

Kommun & politik