Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 13 november 2023

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-13

Justerade paragrafer

§§ 88-95

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik