Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 14 november 2022

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerade paragrafer

§§ 97-111

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-11-16

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik