Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-06-18

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 15 juni 2020

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Justerade paragrafer

§§ 56-67

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-06-18

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2020-06-18

Kommun & politik