Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-11-19

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 16 november 2020

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Justerade paragrafer

§§ 88-104

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-11-19

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-11-19

Kommun & politik