Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-24

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 16 september 2019

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-16

Justerade paragrafer

55-73

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-09-24

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-09-24

Kommun & politik