Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-12-18

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 17 december 2018

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Justerade paragrafer

114-115

Datum då tillkännagivandet publicerades

2018-12-18

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2018-12-18