Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-07-01

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 17 juni 2019

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Justerade paragrafer

43-46, 49-50, 52-54

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-07-01

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-07-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-07-01

Kommun & politik