Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-05-20

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 18 maj 2020

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Justerade paragrafer

§§ 47-55

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-05-20

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-05-20

Kommun & politik