Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 20 juni 2022

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Justerade paragrafer

§§ 46-62

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-06-22

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktiges arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik