Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2023

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Justerade paragrafer

§§ 36-42

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-24

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik