Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2021

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Justerade paragrafer

§§ 12-24

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-03-25

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik