Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-03-26

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 23 mars 2020

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Justerade paragrafer

§§ 16-31

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-03-26

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-03-26

Kommun & politik