Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 25 april 2022

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Justerade paragrafer

§§ 18-39

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-04-29

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktiges arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik