Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-11-27

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 25 november 2019

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Justerade paragrafer

91

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-11-27

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-11-27

Kommun & politik