Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-09

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 29 april 2019

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Justerade paragrafer

19-30

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-05-09

Kommun & politik