Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 8 februari 2021

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Justerade paragrafer

§§ 1-11

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-02-17

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik