Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 8 november 2021

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-08

Justerade paragrafer

§§ 67-74

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-11-10

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik