Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-10

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges presidium den 9 maj 2019

Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 9 maj 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2019-05-09

Justerade paragrafer

3-6

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-10

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-05-10

Kommun & politik