Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-14

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Justerade paragrafer

39-50

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-03-14

Kommun & politik