Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 11 september 2023

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-09-11

Justerade paragrafer

§§ 89-108

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-09-13

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik