Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil..

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-12

Justerade paragrafer

§§ 76-88

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-09-15

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik