Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-30

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 28 oktober 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Justerade paragrafer

137-152

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-10-30

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-10-30

Kommun & politik