Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-06

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 29 april 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Justerade paragrafer

71-72

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-06

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-05-06

Kommun & politik