Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-03

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 2 december 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-02

Justerade paragrafer

164, 168-169

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-12-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-12-03

Kommun & politik