Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-05

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 2 september 2019

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-02

Justerade paragrafer

108-127

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-09-05

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-09-05

Kommun & politik